FORCA B<3IRA FOTON

LEVERANS AV VATTEN TILL BEIRA ÄR I FULL GÅNG OCH VÅRA ELEVER ÅKER NU OCH HÄMTAR VATTEN FÖR ATT SEDAN ÅKA TILL BEHÖVANDE. DET GÖRS I FLERA OMGÅNGAR DÅ DET ÄR FLERA TUSEN LITER VATTEN SOM SKA DISTRIBUERAS!