Capoeira e para homen, menino e mulher, so nao aprende quem nao quiser.

FORA B<3IRA MOCAMBIQUE

1:A LEVERANSEN AV VATTEN TILL BEIRA ÄR IGÅNG OCH VÅRA ELEVER ÅKER NU OCH HÄMTAR VATTEN FÖR ATT SEDAN ÅKA TILL BEHÖVANDE. DET GÖRS I FLERA OMGÅNGAR DÅ DET ÄR FLERA TUSEN LITER VATTEN SOM SKA DISTRIBUERAS!