Capoeira e para homen, menino e mulher, so nao aprende quem nao quiser.

Läs innan du kommer till klass/ Read before class

Mind map svenska
Mind map english